• Det skal ikke mer til enn en liten sms for å ødelegge konsentrasjonen din bak rattet.

    FOTO: Fotolia/Microstock.

Sjekker du Facebook mens du kjører?

Mobilen nedsetter reaksjonsevnen din mer enn alkohol.

Hele 25 prosent av bilførerne under 24 år er aktive på Facebook eller sender sms med mobilen mens de kjører.

Dette øker alene reaksjonstiden din med hele 38 prosent, viser en helt ny undersøkelse.

Statens Vegvesen er bekymret for mobilbruken, og oppfordrer alle til å ha blikket på veien.

Mobil er verstingen

Det britiske Institute of Advanced Motorists, IAM, offentliggjør lørdag helt nye tall som viser at det ikke bare er promillekjørere vi skal frykte.

Sjåfører som trykker på mobilen under kjøreturen eller snakker i handsfree, utgjør nemlig en stor fare for trafikksikkerheten.

Bruk av Facebook og sms er verstingene i undersøkelsen, og fører til en økt reaksjonstid på 38 prosent, skriver business.dk.

Bruk av handsfree er heller ikke sikkert, og nedsetter reaksjonsevnen din med 26,5 prosent.

Bruk av hasj og alkohol er nederst på listen, med henholdsvis 21 og 15 prosent.

Les også

Hold fartsgrensen, få pengepremie

- På tide å teste ut noe nytt for å få ned farten, mener eksperter.

 

Det er de under 24 år som bruker mobilen mest. Hele en fjerdedel av disse bruker mobilen mens de sitter bak rattet.

Det øvrige tallet ligger på 8 prosent.

De urovekkende resultatene i den nye undersøkelsen, har ført til at instituttet har oppfordret den britiske regjeringen til å sette i gang med kampanjer på lik linje med dem man har mot alkohol og bilkjøring.

Også i Sverige er det gjort en lignende undersøkelse.

 

Et kort øyeblikk er nok

Torbjørn Tronsmoen, seniorrådgiver ved seksjonen for trafikantdferd i Statens vegvesen, forteller at de er veldig klar over betydningen av førerens oppmerksomhet under bilkjøring.

Det er ikke gjort en lignende undersøkelse i Norge, men Tronsmoen sier at det ikke er noen grunn til å tro at tallene er annerledes her hjemme.

- Dette er det forsket mye på, og risikoen knyttet til det å ta blikket fra veien er høy, selv om det bare er kort tid det dreier seg om, sier han.

- Vi er bekymret for mobilbruken bak rattet, sier han.

 

Han sier også at det er svært viktig at hver enkelt fører er klar over hvilket ansvar de har for å ha full oppmerksomhet på bilkjøringen når man kjører bil.

- Det lanseres stadig nye nyttige ting i både bil- og IT- verdenen, men dilemmaet er at mange av disse tingene tar sjåførens oppmerksomhet bort fra veien, sier han.

 

Rus skyld i mange dødsulykker

Tronsmoen forteller at de nå jobber med en oppdatering og justering av mobiltelefonforskriften.

- Teknologien utvikler seg raskt, og det er viktig at forskriften oppdateres slik at den holder følge med utviklingen.

Men Tronsmoen understreker viktigheten av å ikke undervurdere effekten alkohol har på dine ferdigheter bak rattet.

- I den norske rapporten av dybdeanalysene av dødsulykker som Statens vegvesen gjennomfører, fremgår det at rus er en av årsaksfaktorene i 20 til 25 prosent av ulykkene.

- Tatt i betraktning det lave antallet av norske førere som kjører ruset, så er tallet om innblanding i dødsulykker en god illustrasjon av hvor mye risikoen øker ved påvirkning, sier han.

 

Følg oss på Facebook

Faktaboks

Slik påvirkes du:

Bruk av Facebook under kjøringen øker reaksjonstiden din med 37, 6 prosent.

Bruk av sms under kjøringen øker reaksjonstiden din med 37, 4 prosent.

Både bruk av Facebook og sms viste at bilisten ikke var oppmerksom nok når det dukket opp farlige situasjoner, at bilisten ikke klarte å holde bilen på rett kurs, at bilen ofte kom over i feil kjørefelt, og at bilistene ikke klarte å reagere hurtig nok når hastigheten endret seg.

Bruk av handsfree mobiltelefon under kjøringen øker reaksjonstiden din med 26, 5 prosent.

Inntak av hasj øker reaksjonstiden din med 21 prosent.

Inntak av alkohol over som gir promille over 0, 5, viser reaksjonstider mellom 6 og 15 prosent.

 

Kilde: Institute of Advanced Motorists, IAM.