• Semitraileren til venstre brukte i overkant av tre kilometer på å passere vogntoget til høyre, på E18 sør for Drammen. Fartsgrensen på stedet er 100 km/t, semitraileren har egentlig ikke lov å kjøre fortere enn 80.

    FOTO: STÅLE FRYDENLUND

Irriterer du deg over dette?

Slike forbikjøringer kan ta veldig lang tid.

Du har kanskje sett det langs en av landets firefeltstrekninger med fartsgrense 100 km/t:

Et vogntog eller en semitrailer sperrer i praksis motorveien mens det i venstrefeltet forsøker å karre seg forbi et annet saktekjørende tilsvarende kjøretøy.

Vi stilte spørsmålet «hvordan reagerer du når et vogntog bruker flere kilometer/minutter på å passere et annet vogntog på motorveien, og begge kjører under fartsgrensen» til våre lesere på Facebook.

Svarene kom raskt og kontant.

- Det fremkaller mye følelser som ikke egner seg på trykk. Har opplevd en gang at en annen medtrafikant har kommet seg forbi og bremset vogntoget ned i 25 km/h før en bratt stigning som «takk for dårlig kjøring», skriver Erik Løken.

- Det irriterer meg noe grenseløst. De fleste av dem har ikke vett til å vente en ekstra bil heller, slik at vi må hugge innpå bremsene, kommenterer Jan Magnus Gøranson.

 

Går oftest i 89 km/t

Bildet til denne saken ble tatt på E18 sør for Drammen i slutten av mars.

Semitraileren til venstre brukte i overkant av tre kilometer på å passere vogntoget til høyre. Årsak: At begge holdt omtrent samme hastighet, i overkant av 80 km/t,  og at sjåføren som forsøkte å kjøre forbi  dermed måtte slite på grunn av fartssperren.

Les også

Snart får du flere av disse

Rydder tvilen av veien med flere vikepliktskilt.

 

- Tyngre kjøretøy har lavere maksimal fartsgrense enn lettere kjøretøy. På motorvei med 90 og 100 km/t skal de ikke kjøre fortere enn 80 km/t. De har en hastighetsbegrenser som stort sett begrenser toppfart til 89 km/t, sier fagkonsulent Kai André Fegri i Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL).

Han mener lastebilsjåfører av den grunn bør være ekstra varsomme med å kjøre forbi hverandre.

- Det er ikke mye tid å spare på det samtidig som det er irriterende for den øvrige trafikken.

 

For travle sjåfører

Stig Brandvik Gressgård svarer på spørsmålet, sett fra lastebilførerhuset:

- Dette kan vi takke herrene i Brüssel for, med kjøre- og hviletidene som ikke harmonerer med norske forhold i det hele tatt, samt speditører som lover kundene varene dagen før de ble bestillt.

Han mener lastebileierne stiller krav om inntjening på grunn av knappe økonomiske marginer når det gjelder vinn eller forsvinn.

- Alt dette er med på å øke tidspresset og dermed hastigheten, skriver Brandvik Gressgård.

Fegri maner uansett tidspress til å ta det med ro fremfor å hisse seg opp.

- Husk at vi alle skal ta hensyn til hverandre i trafikken. Det er ikke sikkert den irriterte bilisten bak vogntoget taper så mye tid på å vente litt heller, mener Fegri.

Eller vogntogsjåførene kan gjøre som Dennis Skålvik foreslår:

- Den som blir forbipassert burde slippe opp litt.

 

Ingen begrensning

I en rekke andre land får ikke semitrailere og vogntog oppholde seg i kjørefeltet til venstre. ATL-fagkonsulenten er usikker på hvorfor det ikke er noen generelle begrensninger på dette området i Norge - og om det eventuelt skyldes lavt antall motorveikilometer.

Les også

Ber venstresomlerne om å komme seg vekk

UP straffer bilister som passerer på høyre side på motorveien.

 

- Jeg antar at det ikke har vært et stort problem i Norge, og da er det ingen som har tatt tak i dette spørsmålet. Dessuten vil det virke meningsløst urettferdig for yrkessjåføren hvis det ikke er en åpenbar gevinst ved å regulere dette, mener Fegri.

Han legger til at adferd og omdømmebygging for transportnæringen diskuteres under yrkessjåførutdanningen.

- Dette gjelder både grunnutdanning og etterutdanning av yrkessjåfører. Hensikten er å gi yrkesgruppen bedret status ved at de blant annet er bevisste på sin oppførsel i trafikken, og ikke er til unødig hinder. Som for eksempel ved en for lang forbikjøring grunnet manglende fartsressurser, sier Fegri.

Se resten av svarene - og følg oss - på Facebook!

 

Var du ikke med i den innledende debatten? Kom med dine synspunkter og historier under!

Faktaboks

Vogntog og forbikjøring

  • Det finnes ingen forbikjøringsregler for vogntog i Norge.
  • De kan oppholde seg i venstre felt for forbikjøring dersom de ønsker det, eller det oppfattes som hensiktsmessig. Reglene er dermed som for andre kjøretøyklasser, hvis ikke annet er regulert med skilt.
  • Trafikkreglenes paragraf fem sier, siden 1986, at «så langt forholdene tillater det, skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre».
  • Paragraf 12 opplyser dessuten om at «forbikjøring skal skje til venstre». Under paragrafens punkt tre, står det like tydelig at «den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte».
  • Mer generelt sier grunnreglene i vegtrafikklovens paragraf tre at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Kilde: www.lovdata.no